ZVJS

skorší názov: Zbor nápravnej výchovy
sídlo: Šagátová 1, 813 04 Bratislava
krajina: Slovensko
web: www.zvjs.sk

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 327 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 20. 7. 2019.

Rýchle vyhľadávanie