Mesto Gbely

sídlo: Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely
krajina: Slovensko (Trnavský kraj)
web: http://www.gbely.sk

Z hľadiska neustále sa znižujúcej populačnej krivky sa mesto Gbely potýkalo s ubúdajúcim počtom žiakov v základnej škole už od roku 2003, kedy vznikla vynikajúca myšlienka začať prevádzkovať školský autobus. Prvý školský autobus bol zaobstaraný v roku 2004 ako ojazdený, neskôr pre vysoké náklady bol odstavený. V Októbri 2009 bol zaradený nový autobus Iveco Crossway 12M. Viac informácii na oficiálnych stránkach mesta.

Autobus je používaný pre zvoz detí do Základnej školy s materskou školou v Gbeloch a jazdí v ranných hodinách pred začiatkom výučby. Zváža deti z obcí Petrova Ves, Letničie, Smolinské a tiež z mestských častí Adamov a Farské. Presné časy kedy autobus jazdí sa nám zatiaľ zistiť nepodarilo.

Vozidlový park

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
SI-025BC 3976
VNESFR1600M003976
Iveco Crossway 12M 2008
 
[9/2009]
 
 
 
zobraziť
SI-232AP 7235 Karosa LC 735.00 1983
(1989?)
[1989?]
(200x)
200x
 
zobraziť
SI-232APII 16731 Karosa LC 735.20 1986
(200x)
[200x]
(10/2009)
12/2009
 
zobraziť
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Rýchle vyhľadávanie