eurobus

skorší názov: SAD - Košická dopravná spoločnosť
skorší názov: SAD Košice
skorší názov: SAD Rožňava
skorší názov: SAD Spišská Nová Ves
skorší názov: ČSAD Rožňava
skorší názov: ČSAD Spišská Nová Ves
skorší názov: ČSAD Košice
sídlo: Staničné námestie 9, 042 04 Košice
krajina: Slovensko (Košický kraj)
web: www.eurobus.sk

Podnik ČSAD Košice bol od roku 1960 dopravnými závodmi 1003 (osobná doprava) a 1004 (nákladná doprava) krajského národného podniku ČSAD Košice a zároveň v Košiciach bolo sídlo tohto krajského podniku. Okrem hlavného závodu v Košiciach mal DZ 1003 ešte prevádzku v Moldave nad Bodvou. V roku 1989 došlo k transformácii ČSAD Košice na štátny podnik.

V roku 1993 došlo k vyčleneniu nákladnej dopravy (v Košiciach celého závodu 1004 do NAD Košice) do podnikov NAD a osobná doprava (závod 1003 aj s prevádzkou v Moldave nad Bodvou) bola vyčlenená do štátneho podniku SAD Košice.

V roku 1995 došlo k vyčleneniu dopravného závodu 1003 (vrátane prevádzky v Moldave nad Bodvou) do nového štátneho podniku Slovenská autobusová doprava Košická dopravná spoločnosť (skrátene SAD KDS).

V roku 1999 došlo tiež k zrušeniu štátnych podnikov SAD Rožňava a SAD Spišská Nová Ves a ich pripojeniu k SAD KDS.

SAD KDS bola v roku 2001 pretransformovaná na akciovú spoločnosť a v roku 2007 premenovaná na eurobus.

Spoločnosť zabezpečuje prímestskú dopravu v okresoch Košice, Košice - okolie, Spišská Nová Ves, Rožňava a Gelnica, mestskú dopravu v Spišsskej Novej Vsi a Rožňave a viacero diaľkových a medzinárodných liniek pod záštitou Eurolines.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Autobusy

687 vozidiel
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 694 vozidiel, z toho 687 v majetku a 7 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 19. 4. 2019.

Rýchle vyhľadávanie

Najnovšie fotky vozidiel dopravcu
náhľad fotky 76225 náhľad fotky 76226 náhľad fotky 76227 náhľad fotky 76224 náhľad fotky 76223 náhľad fotky 76156 náhľad fotky 75995 náhľad fotky 75991 náhľad fotky 76001 náhľad fotky 75988