Vladimír Vlkovič - VLKOVIČ

sídlo: Kočín 60, 922 04 Kočín - Lančár
krajina: Slovensko (Trnavský kraj)
web: www.advlkovic.sk

Drobný súkromný autodopravca z malej obce Kočín v okrese Piešťany zameraný na zájazdovú dopravu

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 25 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 6. 8. 2019.

Rýchle vyhľadávanie