L+L

sídlo: Jána Smreka 13, 903 01 Senec
krajina: Slovensko (Bratislavský kraj)
web: www.lplusl.sk
Dopravca sa zameriava na zmluvnú dopravu zamestnancov, napr. pre Johnson Controls Lozorno, DHL Logistics (Slovakia), spol. s.r.o.

Od 01.11.2013 dopravca prevádzkuje MHD v meste Senec.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 57 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 4. 6. 2019.

Rýchle vyhľadávanie