Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť

terajší názov od 2003
sídlo: Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava
krajina: Slovensko (Bratislavský kraj)
web: www.brks.sk
Za vznikom BRKS stálo rozhodnutie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii o zastavení osobnej dopravy na mnohých lokálnych tratiach vo februári 2003. Župa sa preto rozhodla zabezpečiť dopravu prostredníctvom novovytvoreného dopravcu. V spoločnosti mal kraj 51% vlastnícky podiel, 4% vlastnili obce Záhorská Ves, Vysoká pri Morave, Rohožník a Lozorno. Partnermi zo súkromného sektora boli ŽOS Vrútky s 20%, Wagon Service Travel s 12% a Connex Transport s 13% podielom. Rozvoj blokovala nedostupnosť vhodných ojazdených vozidiel a nepomer prevádzkových nákladov k príjmom, spoje boli preto postupne redukované. Na vykrytie strát sa spoločnosť od roku 2004 venovala i nákladnej doprave, pre ktorú odkúpila, prípadne prenajímala prevažne staršie rušne.

BRKS prevádzkovala osobnú dopravu na tratiach:
 • ŽSR 112: Zohor - Plavecký Mikuláš (iba v úseku Zohor - Rohožník), od roku 2005 tu bola osobná doprava zastavená;
 • ŽSR 113: Zohor - Záhorská Ves, v septembri 2003 boli spoje predĺžené až do Bratislavy, od roku 2006 prevádzku opäť zabezpečovala ZSSK.

 • Po opustení týchto tratí zvažovala BRKS účinkovanie v rýchlikovej doprave. Zámer oficiálne nepredstavila, no údajne mala záujem o južnú trasu. Z Holandska získala v roku 2007 6 kusov cca 40-ročných motorových jednotiek Plan U. Zaplatené a dodané do Bratislavy boli len dve jednotky, ktoré následne chátrali na koľajisku bratislavského Istrochemu. Ich homologizácia v SR neprebehla a nakoniec boli rozobraté. čítať ďalej

  Vozidlový park

  Stav evidencie tohto dopravcu
  kompletná
  V evidencii tohto dopravcu je celkovo 35 vozidiel (všetky v majetku).
  Stav evidencie tohto dopravcu
  kompletná
  Posledná úprava: 3. 1. 2024.
  Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

  Rýchle vyhľadávanie