Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť (BRKS)

sídlo: Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava
krajina: Slovensko (Bratislavský kraj)
web: www.brks.sk

Za vznikom BRKS stojí rozhodnutie Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácii z roku 2003 o zrušení osobnej dopravy na mnohých lokálnych železničných tratiach na Slovensku, ktoré sa stretlo s veľkou nevôlou nielen obyvateľstva ale aj miestnej samosprávy v Bratislavskom Kraji. Bratislavská župa spolu s ďaľšími organizáciami založila podnik, ktorý mal naďalej zabezpečovať osobnú dopravu na vybraných lokálkach v Bratislavskom kraji. Tento zámer však po čase stroskotal na neochote štátu vykonať legislatívne zmeny aby tieto trate mohli prejsť pod kraje a tak sa spoločnosť preorientovala na nákladnú dopravu a prevádzku vlečiek.

BRKS prevádzkovala osobnú dopravu na trati ŽSR 112: Zohor - Plavecký Mikuláš, kde bola osobná doprava zrušená od roku 2003, osobnú dopravu tu prevádzkovali iba na úseku Zohor - Rohožník do januára 2005, kedy bola aj táto zrušená, odvtedy sa trať používa iba na nákladnú dopravu a občasné zvláštne vlaky, predovšetkým k Plaveckému Hradu. Druhá trať, kde bola v roku 2003 zrušená osobná doprava bola ŽSR 113: Zohor - Záhorská Ves, BRKS tu zabezpečovalo osobnú dopravu od 2003 do roku 2006, kedy táto prešla znova pod ZSSK. Zaujímavosťou je že dopravu na tejto trati dotuje Bratislavský samosprávny kraj a nie štát.

Za spomenutie ešte stojí aj iniciatíva BRKS z roku 2007, kedy chceli konkurovať ZSSK na "rýchlikoch", pričom na tento účel bolo zaobstaraných 6 kusov cca 40-ročných ojazdených motorových jednotiek Plan U v žltom nátere z Holandska. Táto vízia spoločnosti sa nikdy nenaplnila a do Bratislavy boli dodané len dve tieto jednotky, ostatné BRKS nikdy nezaplatila a aj tie dve, ktoré sa na Slovensko dostali hnijú na odstavnej kolaji v areáli bratislavského Istrochemu a keďže nikdy neprebehla ich homologizácia je vysoko pravdepodobné, že tam aj ostanú.

čítať ďalej

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 30 vozidiel, z toho 27 v majetku a 3 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Pokud máte jakékoliv doplnění, můžete nám jej napsat na e-mail nebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie