Mesto Fiľakovo

sídlo: Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
krajina: Slovensko (Banskobystrický kraj)
web: www.filakovo.sk

Vozidlový park

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
LC-605CM 34
TMKL61060PM000034
Karosa LC 757.1060 HD 12 1993
 
[6/2015]
(9/2018)
 
 
zobraziť
LC-381BA 63
TMKL61060TM000063
Karosa LC 757.1060 HD 12 1996
 
[4/2012]
 
9/2016
 
zobraziť
LC-488BA 70
TMKL61060TM000070
Karosa LC 757.1060 HD 12 1996
 
[3/2014]
 
3/2014
 
zobraziť
LC-402BA 29925
TMKL73540LM029925
Karosa LC 735.1011 1990
 
[6/2005]
(2014)
 
[201x]
zobraziť
LC-488BAII 41
TMKL61060RM000041
Karosa LC 757.1060 HD 12 1994
(3/2014)
[3/2014]
(10/2015)
10/2015
 
zobraziť
LC-506AX 27381
TMKC73440LM027381
Karosa C 734.1340 1990
(6/2007)
[6/2007]
(11/2011)
11/2011
 
zobraziť
LC-241CR
YV3R2A310WA006266
Volvo Drögmöller B12B 1998
(6/2016)
[6/2016]
 
 
 
zobraziť
LC-678AC 10191 Karosa C 734.00 1984
(?)
[?]
(9/2007)
9/2007
 
zobraziť
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Rýchle vyhľadávanie

Najnovšie fotky vozidiel dopravcu
náhľad fotky 67872 náhľad fotky 13364 náhľad fotky 6462 náhľad fotky 2105