AC Nové Zámky

sídlo: Štadión na Sihoti P.P.81, 940 98 Nové Zámky
krajina: Slovensko (Nitriansky kraj)
web: ac.nza.sk

Vozidlový park

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
NZ-129BC 29905
TMKL73640LM029905
Karosa LC 736.1014 1990
(2/2007)
[2/2007]
 
2/2013
 
zobraziť
NZ-264AX 1569 Karosa C 734.00 1982
 
 
(11/2007)
1/2008
 
zobraziť
NZ-803BM 2476 Karosa C 734.00 1982
 
 
 
7/2007
 
zobraziť
NZ-734BX 2915 Karosa C 734.00 1982
(2005)
[2005]
 
2008
 
zobraziť
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Rýchle vyhľadávanie