AC Nové Zámky

sídlo: Štadión na Sihoti P.P.81, 940 98 Nové Zámky
krajina: Slovensko (Nitriansky kraj)
web: ac.nza.sk

Vozidlový park

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
NZ-264AX 1569 Karosa C 734.00 1982
(?)
[?]
(11/2007)
1/2008
 
zobraziť
NZ-803BM 2476 Karosa C 734.00 1982
(1996?)
[1996?]
(2007)
7/2007
 
zobraziť
NZ-734BX 2915 Karosa C 734.00 1982
(2005)
[2005]
 
2008
 
zobraziť
NZ-129BC 29905
TMKL73640LM029905
Karosa LC 736.1014 1990
(2/2007)
[2/2007]
 
2/2013
 
zobraziť
Vypísané celkom 4 vozidlá, z toho:
  • vyradený: 3 vozidlá
  • predaný inému dopravcovi: 1 vozidlo
Posledná aktualizácia vozidiel: 27. 10. 2023.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie