Arriva Morava

skorší názov: Veolia Transport Morava
skorší názov: Connex Morava
skorší názov: ČSAD BUS Ostrava
skorší názov: ČSAD Ostrava
sídlo: Ostrava, ČR
krajina: Česká republika

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (vedľajší produkt evidencií iných dopravcov)

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 194 vozidiel, z toho 190 v majetku a 4 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (vedľajší produkt evidencií iných dopravcov)
Posledná úprava: 15. 7. 2019.

Rýchle vyhľadávanie