PROSPEROBUS

terajší názov od 2004
skorší názov (od 1992): Pavol Sitarčík
sídlo: Ďumbierska 20, 080 01 Prešov
krajina: Slovensko (Prešovský kraj)

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 8 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 7. 8. 2019.

Rýchle vyhľadávanie