PROSPEROBUS

terajší názov od 2004
skorší názov (od 1992): Pavol Sitarčík
sídlo: Ďumbierska 20, 080 01 Prešov
krajina: Slovensko (Prešovský kraj)

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 10 vozidiel (všetky v majetku).
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 23. 9. 2023.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie