DP mesta Považská Bystrica

terajší názov od 2020
sídlo: Športovcov 340, Považská Bystrica
krajina: Slovensko (Trenčiansky kraj)
web: dpmpb.sk
Dopravný podnik mesta Považská Bystrica vznikol v roku 2020 odkúpením časti vozidiel dopravcu Mestská dopravná spoločnosť, ktorý do októbra 2020
zabezpečoval výkony na MHD v meste Považská Bystrica, výmenou za odpredanie menšinového podielu mesta v spoločnosti MDS väčšinovému akcionárovi.

Vozidlový park

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
PB-831AZ
VNEPS09D100002208
Iveco Citelis 12M 2006
(11/2020)
[11/2020]
(1/2022)
 
 
zobraziť
PB-841AZ 11472
TMKB217166M011472
Karosa B 952E.1716 2006
(11/2020)
[11/2020]
(2/2021)
10/2021
 
zobraziť
PB-843AZ 11423
TMKB217166M011423
Karosa B 952E.1716 2006
(11/2020)
[11/2020]
 
11/2021
 
zobraziť
PB-846AZ 11422
TMKB217166M011422
Karosa B 952E.1716 2006
(11/2020)
[11/2020]
(2021)
10/2021
[10/2021]
zobraziť
PB-847AZ 11427
TMKB217166M011427
Karosa B 952E.1716 2006
(11/2020)
[11/2020]
 
 
 
zobraziť
PB-848AZ 11501
TMKB217166M011501
Karosa B 952E.1716 2006
(11/2020)
[11/2020]
(1/2022)
 
 
zobraziť
PB-849AZ 11474
TMKB217166M011474
Karosa B 952E.1716 2006
(11/2020)
[11/2020]
 
 
 
zobraziť
PB-850AZ 11426
TMKB217166M011426
Karosa B 952E.1716 2006
(11/2020)
[11/2020]
 
11/2021
 
zobraziť
PB-220BX 12340
VNESFR1510M012340
Iveco Crossway LE 10,8M 2011
(11/2020)
[11/2020]
 
 
 
zobraziť
PB-048CA 16247
VNESFR1520M016247
Iveco Crossway LE 10,8M 2013
(11/2020)
[11/2020]
 
 
 
zobraziť
PB-280CG
VNE4226N000306331
Iveco Urbanway 12M 2014
(11/2020)
[11/2020]
 
 
 
zobraziť
PB-207CL
VNE4026M200308787
Iveco Urbanway 12M 2017
(11/2020)
[11/2020]
 
 
 
zobraziť
PB-263CL
VNE4026M400308791
Iveco Urbanway 12M 2017
(11/2020)
[11/2020]
 
 
 
zobraziť
PB-450CL
VNE4026M200308742
Iveco Urbanway 12M 2017
(11/2020)
[11/2020]
 
 
 
zobraziť
PB-571CL
VNE4026M600308792
Iveco Urbanway 12M 2017
(11/2020)
[11/2020]
 
 
 
zobraziť
PB-595CL
VNE4026M000308786
Iveco Urbanway 12M 2017
(11/2020)
[11/2020]
 
 
 
zobraziť
PB-790CX
VNE4026M200310619
Iveco Urbanway 12M 2019
(11/2020)
[11/2020]
 
 
 
zobraziť
PB-308CY
ZCFC270D805234787
Iveco First FCLLI 2019
(11/2020)
[11/2020]
 
 
 
zobraziť
PB-315CY
ZCFC270D505210690
Iveco First FCLLI 2019
(11/2020)
[11/2020]
 
 
 
zobraziť
PB-894DA
VNE4024M700311638
Iveco Urbanway 10,5M 2020
(11/2020)
[11/2020]
 
 
 
zobraziť
PB-985DA
VNE4026M800311676
Iveco Urbanway 12M 2020
(11/2020)
[11/2020]
 
 
 
zobraziť
PB-258DB
VNE4024M300311684
Iveco Urbanway 10,5M 2020
(11/2020)
[11/2020]
 
 
 
zobraziť
PB-290DE
VNE4126M600310765
Iveco Urbanway 12M Hybrid HV 2019
(2/2021)
[8.4.2021]
 
 
 
zobraziť
PB-460DH
VNE4026M500313112
Iveco Urbanway 12M 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
PB-470DH
VNE4026M600313149
Iveco Urbanway 12M 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
PB-472DH
VNE4026M800313136
Iveco Urbanway 12M 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
PB-489DH
VNE4026M300313139
Iveco Urbanway 12M 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
PB-537DH
VNE4026M900313145
Iveco Urbanway 12M 2021
(12/2021)
[1/2022]
 
 
 
zobraziť
Vypísaných celkom 28 vozidiel, z toho:
  • v prevádzke: 22 vozidiel
  • vyradený: 3 vozidlá
  • odstavený (dlhodobo/definitívne): 2 vozidlá
  • zošrotovaný: 1 vozidlo

Vypísané prevádzkové vozidlá (22) majú približný priemerný vek 4,9 rokov.

Posledná aktualizácia vozidiel: 15. 6. 2022.

Zapožičané a testované vozidlá

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
48294
VNE5046M30M048294
Iveco Crossway LE City 12M 2021
(11/2021)
[11/2021]
(1/2022)
1/2022
 
zobraziť
Vypísané jedno vozidlo.
Posledná aktualizácia vozidla: 4. 5. 2022.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie