Mestská dopravná spoločnosť

sídlo: Za Orlovským mostom 300, 017 36 Považská Bystrica
krajina: Slovensko (Trenčiansky kraj)
web: www.mds.sk

Spoločnosť prevádzkujúca MHD v Považskej Bystrici od 1.9.2006, kde nahradila predchádzajúceho dopravcu - SAD Trenčín, a.s., OZ Považská Bystrica. Akcionármi spoločnosti sú Mesto Považská Bystrica a spoločnosť SIRS. Mesto si od tejto zmeny sľubuje lepšie nakladanie s finančnými prostriedkami určenými na MHD. Je však otázne, čo sa zmenilo, keďže akcionárom SAD Trenčín, a.s. je taktiež spoločnosť SIRS.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 37 vozidiel, z toho 35 v majetku a 2 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 26. 2. 2019.

Rýchle vyhľadávanie

Najnovšie fotky vozidiel dopravcu
náhľad fotky 75008 náhľad fotky 75009 náhľad fotky 74974 náhľad fotky 73286 náhľad fotky 74220 náhľad fotky 73592 náhľad fotky 74233 náhľad fotky 74476 náhľad fotky 74308 náhľad fotky 74306