Mestská dopravná spoločnosť

sídlo: Za Orlovským mostom 300, 017 36 Považská Bystrica
krajina: Slovensko (Trenčiansky kraj)
web: www.mds.sk

Spoločnosť prevádzkujúca MHD v Považskej Bystrici, kde od 1.9.2006 nahradila predchádzajúceho dopravcu - SAD Trenčín, a.s., OZ Považská Bystrica. Akcionármi spoločnosti sú Mesto Považská Bystrica a spoločnosť SIRS. Mesto si od tejto zmeny sľubuje lepšie nakladanie s finančnými prostriedkami určenými na MHD. Je však otázne, čo sa zmenilo, keďže akcionárom SAD Trenčín, a.s. je taktiež spoločnosť SIRS.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 44 vozidiel, z toho 42 v majetku a 2 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 23. 9. 2020.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie