Mestská dopravná spoločnosť

sídlo: Za Orlovským mostom 300, 017 36 Považská Bystrica
krajina: Slovensko (Trenčiansky kraj)
web: www.mds.sk

Spoločnosť prevádzkujúca MHD v Považskej Bystrici od 1.9.2006, kde nahradila predchádzajúceho dopravcu - SAD Trenčín, a.s., OZ Považská Bystrica. Akcionármi spoločnosti sú Mesto Považská Bystrica a spoločnosť SIRS. Mesto si od tejto zmeny sľubuje lepšie nakladanie s finančnými prostriedkami určenými na MHD. Je však otázne, čo sa zmenilo, keďže akcionárom SAD Trenčín, a.s. je taktiež spoločnosť SIRS.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 37 vozidiel, z toho 35 v majetku a 2 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 4. 7. 2015.

Rýchle vyhľadávanie

Najnovšie fotky vozidiel dopravcu
náhľad fotky 73435 náhľad fotky 73436 náhľad fotky 72838 náhľad fotky 72837 náhľad fotky 72836 náhľad fotky 72828 náhľad fotky 72835 náhľad fotky 72511 náhľad fotky 72588 náhľad fotky 72584