ABUSS

sídlo: Údernícka 5, 851 01 Bratislava
krajina: Slovensko (Bratislavský kraj)
web: www.abuss.sk/

Predtým ABUSS, s.r.o., Priemyselná 2, 949 01 Nitra

Nitrianska firma, ktorá vznikla v čase zániku spoločnosti Albus - Bratislava. V jej vedení figurujú aj ľudia, ktorí boli aktívni aj vo vedení firiem Albus - Bratislava a Zájazdy Bratislava, takže zánik týchto dvoch firiem a vznik firmy ABUSS má zrejmú súvislosť.

Firma prevádzkuje nasledovné linky

  • diaľková linka 403502 Nitra - Spišská Nová Ves (zrušená 2010)
  • diaľková linka 403509 Nitra - Topoľčany - Prievidza - Žilina (zrušená 2010)
  • diaľková linka 406430 Topoľčany - Nitra (zrušená 2011)
  • bezplatná nákupná linka 160 pre Shopping Palace Zlaté Piesky v Bratislave (zrušená 1.12.2010) 

Okrem toho spoločnosť doviezla zo zahraničia ojazdené vozidlá typu Mercedes-Benz O 405 GN2, ktoré prenajímala Dopravnému Podniku Bratislava.

Od 1. Augusta 2010 firma prevzala časť záložných vozidiel MHD Bratislava, tak ako kedysi Zájazdy Bratislava. Na tento účel bolo dovezených 5 autobusov MAN NL 313 pôvodom z Berlína a preradené boli aj dva autobusy Mercedes-Benz Citaro z linky 160. K 07/2011 bol výkon záložných vozidiel ukončený.

Od 07/2011 boli všetky vozidlá v majetku Abussu ponúkané na predaj.

V roku 2012 si Dopravný Podnik Bratislava na krátku dobu opäť prenajal niektoré vozidlá v majetku ABUSS.

Momentálne sú všetky vozidlá odstavené. Kĺbové vozidlá sa nachádzajú v Nitre za účelom odpredaja do zahraničia, k čomu zatiaľ nedošlo. 15-metrové vozidlá sa nachádzajú v Bratislave a ich ďalší osud je neznámy.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 29 vozidiel, z toho 26 v majetku a 3 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 19. 4. 2019.

Rýchle vyhľadávanie

Najnovšie fotky vozidiel dopravcu
náhľad fotky 63202 náhľad fotky 62320 náhľad fotky 62325 náhľad fotky 57951 náhľad fotky 45299 náhľad fotky 45296 náhľad fotky 45293 náhľad fotky 45274 náhľad fotky 45189 náhľad fotky 43834