ABUSS

sídlo: Údernícka 5, 851 01 Bratislava
krajina: Slovensko (Bratislavský kraj)
web: www.abuss.sk/

Predtým ABUSS, s.r.o., Priemyselná 2, 949 01 Nitra

Nitrianska firma, ktorá vznikla v čase zániku spoločnosti Albus - Bratislava. V jej vedení figurujú aj ľudia, ktorí boli aktívni aj vo vedení firiem Albus - Bratislava a Zájazdy Bratislava, takže zánik týchto dvoch firiem a vznik firmy ABUSS má zrejmú súvislosť.

Firma prevádzkuje nasledovné linky

  • diaľková linka 403502 Nitra - Spišská Nová Ves (zrušená 2010)
  • diaľková linka 403509 Nitra - Topoľčany - Prievidza - Žilina (zrušená 2010)
  • diaľková linka 406430 Topoľčany - Nitra (zrušená 2011)
  • bezplatná nákupná linka 160 pre Shopping Palace Zlaté Piesky v Bratislave (zrušená 1.12.2010) 

Okrem toho spoločnosť doviezla zo zahraničia ojazdené vozidlá typu Mercedes-Benz O 405 GN2, ktoré prenajímala Dopravnému Podniku Bratislava.

Od 1. Augusta 2010 firma prevzala časť záložných vozidiel MHD Bratislava, tak ako kedysi Zájazdy Bratislava. Na tento účel bolo dovezených 5 autobusov MAN NL 313 pôvodom z Berlína a preradené boli aj dva autobusy Mercedes-Benz Citaro z linky 160. K 07/2011 bol výkon záložných vozidiel ukončený.

Od 07/2011 boli všetky vozidlá v majetku Abussu ponúkané na predaj.

V roku 2012 si Dopravný Podnik Bratislava na krátku dobu opäť prenajal niektoré vozidlá v majetku ABUSS.

Momentálne sú všetky vozidlá odstavené. Kĺbové vozidlá sa nachádzajú v Nitre za účelom odpredaja do zahraničia, k čomu zatiaľ nedošlo. 15-metrové vozidlá sa nachádzajú v Bratislave a ich ďalší osud je neznámy.

čítať ďalej

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 29 vozidiel, z toho 26 v majetku a 3 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 14. 4. 2021.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie