Obec Ivánka pri Nitre

sídlo: Obecný úrad Ivánka pri Nitre Novozámocká 326 951 12 Ivanka pri Nitre
krajina: Slovensko (Nitriansky kraj)
web: www.ivankaprinitre.sk

Futbalový klub tejto obce používa na prevoz futbalistov autobus Karosa, zakúpený od spoločnosti Veolia Transport Nitra. V roku 2012 bol autobus Karosa C 735.1031 vyradený a od spoločnosti Veolia Transport Nitra bol zakúpený autobus Karosa LC 736.1022.

Vozidlový park

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
NR-662GN 35523
TMKL61022TM035523
Karosa LC 736.1022 1996
(8/2012)
[8/2012]
(7/2014)
7/2014
 
zobraziť
NR-004BSII 33642
TMKC51031PM033642
Karosa C 735.1031 1993
 
[7/2010]
 
6/2012
[6/2012]
zobraziť
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Rýchle vyhľadávanie