Slovenská pošta

terajší názov od 1993
skorší názov: Spoje
sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
krajina: Slovensko (Banskobystrický kraj)
web: www.posta.sk

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (rozpracovaná)
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 61 vozidiel (všetky v majetku).
Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (rozpracovaná)
Posledná úprava: 27. 1. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie