Súkromná autobusová doprava

sídlo: M. R. Štefánika 1632/39, 075 01 Trebišov
krajina: Slovensko (Košický kraj)

Rodina Kačovcov začala v nepravidelnej doprave podnikať už v roku 1990 prostredníctvom živnosti Tichomír Kačo KACOT. Keď v roku 2000 obmedzila SAD spoje do Elektrárne Vojany, rozhodli sa nahradiť ich vlastnými linkami, o.i. 810505 Trebišov - Vojany EVO - V. Kapušany. Premávali na nich štyri autobusy.

V roku 2003 sa dostali do konfliktu so samosprávnym krajom, ktorý odmietol predĺžiť licencie z dôvodu nedostatočného finančného krytia a neskôr z dôvodu ochrany oprávnených záujmov majoritného dopravcu. Linky následne začali prevádzkovať ako nepravidelné prostredníctvom rôznych spoločností - napr. Holding Hold s. r. o., Kacot s. r. o., Arpád Kačo MARTINA, Súkromná autobusová doprava s. r. o., TIMA TRANS s. r. o., SAL s. r. o.

Dnes dopravca prevádzkuje i pravidelné linky do Užhorodu na Ukrajine, tiež oficiálne ako nepravidelné.

Nakoľko vozidlá neboli medzi spoločnosti jednoznačne rozdelené, uvádzame ich v jednom zozname. čítať ďalej

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 37 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 11. 2. 2020.
Pokud máte jakékoliv doplnění, můžete nám jej napsat na e-mail nebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie