HOREZZA

skorší názov: Vojenské zdravotnícke zariadenia
sídlo: Teplická 81, 921 01 Piešťany
krajina: Slovensko (Trnavský kraj)
web: www.vzz.sk

Spoločnosť so sídlom v Piešťanoch spravuje celoslovenskú sieť hotelov Granit, ktoré vznikli z pôvodných vojenských zotavovní a kúpeľných zariadení. Pre dopravu ubytovaných využívajú niekoľko vlastných autobusov.

Vozidlový park

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
? Karosa ŠD 11 ?
 
 
 
?
 
zobraziť
fotka 3410 PN-972BS 16962 Karosa LC 735.20 1986
 
 
 
 
 
zobraziť
fotka 19482 PN-976BS 19024 Karosa LC 735.20 1987
(7/1987)
[7/1987]
 
12/2013
 
zobraziť
fotka 476 PN-029BT 128
TK9L7X502YXSL5128
SOR LC 7,5 2000
(2000)
[3/2000]
 
 
 
zobraziť
fotka 65797 RK-262AB 23227
TMKL73540JM023227
Karosa LC 735.40 1988
(?)
[?]
 
 
 
zobraziť
fotka 18927 PN-033BT 19027
TMKL73520HM019027
Karosa LC 735.20 1987
(1987)
[8/1987]
 
4/2012
 
zobraziť
fotka 55438 MI-060AY 23064
TMKL73540JM023064
Karosa LC 735.40 1988
(7/2013)
[7/2013]
(2014)
2014
 
zobraziť
PN-245AR
KN2FAD3B2WB007590
SlovBus SB 122.00 2000
(9/2001)
[9/2001]
(3/2018)
3/2018
 
zobraziť
PN-415BE 3131 Chavdar LC 51 1989
(1989)
[1989]
 
4/2012
 
zobraziť
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Rýchle vyhľadávanie

Najnovšie fotky vozidiel dopravcu
náhľad fotky 65797 náhľad fotky 19482 náhľad fotky 10732 náhľad fotky 10733 náhľad fotky 3410 náhľad fotky 2359 náhľad fotky 476 náhľad fotky 475 náhľad fotky 474 náhľad fotky 473