SAD Humenné

skorší názov: SAD Vranov nad Topľou
skorší názov: SAD Svidník
skorší názov: ČSAD Svidník
skorší názov: ČSAD Vranov
skorší názov: ČSAD Humenné
sídlo: Fidlikova 1, 066 43 Humenné
krajina: Slovensko (Prešovský kraj)
web: www.sadhe.sk

Spolu s vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a vytvorením samostatného národného podniku Československá štátna automobilová doprava r. 1949 došlo k znárodňovaniu súkromných dopravcov na územii Slovenska. Do roku 1951 prevzala ČSAD takmer celý park živnostenských nákladných automobilov a autobusov. Spočiatku fungovali tzv. autosprávy (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce), ktorým podliehalo 40 garáží a 17 autostaníc.

Keďže sa toto rozdelenie ukázalo ako nepostačujúce, v roku 1960 sa v každom okrese vytvoril samostatný podnik ČSAD. Dopravné závody ČSAD Humenné (DZ 1002) a ČSAD Vranov (DZ 1011) vznikli k 1.7.1960 ako organizačné jednotky krajského podniku ČSAD, n.p. Košice.
Pod ČSAD Humenné patrili ďalšie dve prevádzky (Snina a Medzilaborce). V roku 1975 došlo k osamostatneniu závodu ČSAD Svidník (DZ 1013), pod ktorý bola pričlenená aj prevádzka Stropkov; pričom dovtedy obe patrili pod ČSAD Bardejov.
V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava bola prevedená pod štátny podnik SAD Košice, z ktorého odštepných závodov boli v roku 1995 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Humenné (bývalý OZ 1002), SAD Vranov nad Topľou (bývalý OZ 1011) a SAD Svidník (bývalý OZ 1013).

V roku 1999 však boli vrámci veľkej reorganizácie (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) naspäť zlúčené do štátneho podniku SAD Michalovce.

V roku 2002 došlo k transformácii SAD Humenné na akciovú spoločnosť a zároveň aj k pripojeniu OZ Svidník aj s jeho prevádzkou v Stropkove ako prevádzkarne k OZ Vranov nad Topľou.

Dnes dopravca prevádzkuje prímestskú dopravu v okresoch Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou, niekoľko diaľkových a medzinárodných liniek a mestskú dopravu vo Vranove nad Topľou. Do 31.12.2012 firma prevádzkovala MHD aj v Humennom, kde ich od 1.1.2013 nahradila spoločnosť DZS-M.K.TRANS.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 455 vozidiel, z toho 447 v majetku a 8 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: dnes.

Rýchle vyhľadávanie

Najnovšie fotky vozidiel dopravcu
náhľad fotky 74771 náhľad fotky 74772 náhľad fotky 74773 náhľad fotky 75860 náhľad fotky 75847 náhľad fotky 75378 náhľad fotky 74768 náhľad fotky 74770 náhľad fotky 74631 náhľad fotky 74769