Združená stredná škola poľnohospodárska

sídlo: Tovarnícka 1632, 955 29 Topoľčany
krajina: Slovensko (Nitriansky kraj)
web: www.sostov1632-to.sk

Škola vznikla zlúčením Strednej poľnohospodárskej školy a Stredného odborného učilišťa v Topoľčanoch.

Táto škola vlastnila dva autobusy typu Karosa C734, ktoré boli dlhodobo vyradené z evidencie,ale fyzicky existovali v garážach školy.

V 02/2012 bol jeden autobus predaný a druhý sa začal fyzicky likvidovať v areáli školy.

Vozidlový park

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
TO-119BD 3146 Karosa C 734.00 1982
 
[1982]
 
2/2012
 
zobraziť
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Rýchle vyhľadávanie