FALTOUR

terajší názov od 1999
sídlo: Dlhé Stráže 51, 054 01
krajina: Slovensko (Prešovský kraj)
web: www.faltour.xf.cz
Dopravca zahŕňa dve vzájomne prepojené spoločnosti, preto ich uvádzame v jednom zozname.

Ako prvá vznikla v roku 1999 spoločnosť Peter Faltin - FALTOUR so sídlom v Dobšinej (neskôr preneseným do okresu Levoča). Na poli pravidelnej dopravy začala pôsobiť v máji 2001, kedy vznikla linka 810507 Rožňava - Dobšiná - Spišská Nová Ves. Linka zanikla pravdepodobne už v roku 2003.
V roku 2006 vznikol dopravca Stanislav Faltin - FALTOUR so sídlom vo Vlkovciach, ktorý sa stal prevádzkovateľom diaľkovej linky 403508 Nitra - Žiar nad Hronom - Banská Bystrica - Podbrezová - Poprad - Kežmarok/Levoča - Červený Kláštor (spolu s dopravcom Dušan Travel). Linka je od marca 2016 pozastavená.

Vozidlá dopravcu sa dlhodobo objavovali na linke 704501 Levoča - Poprad - Brezno - Banská Bystrica - Zvolen - Nitra, ktorú prevádzkoval František Popovič - FERITOUR. V súčasnosti FALTOUR prevzal linku aj oficiálne.

Ako náhradu za zaniknutú linku 102508 Bratislava - Poprad - Svidník dopravcu SAD Humenné začal od mája 2019 prevádzkovať linku 712415 Svidník - Stropkov - Giraltovce - Prešov - Levoča - Poprad. Od 1.8.2019 linku prevádzkuje spol. SAD Humenné ako prímestskú a vo vybrané dni ju predĺžila do Tatranskej Lomnice. čítať ďalej

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 21 vozidiel, z toho 20 v majetku a 1 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 9. 11. 2023.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie