Slávnostné odovzdávanie nových autobusov.
SOR CN 12 EČV NZ-630HS Arriva Nové Zámky