Slávnostné odovzdávanie nových autobusov.
SOR CN 12 EČV NZ-556HS Arriva Nové Zámky