Iveco Crossway LE City 12M #22 EČV TN-545FV SAD Trenčín
zastávka Pod Juhom
Trenčín