Stretnutie dvoch dopravcov SAD Trenčín a Transdev Trenčín na Sídlisku Juh v Trenčíne. SAD Trenčín ešte donedávna prevádzkoval MHD, ale potom ho nahradil Transdev.