Karosa C 734.20 #12 EČV KE-264AM SAD - Košická dopravná spoločnosť