Karosa C 744.24 #170 EČV KE-267CP SAD - Košická dopravná spoločnosť