Aval Vigo #Pretórium EČV BB-150EK DP mesta Banská Bystrica