Bova Futura FHD 12-370 EČV/ŠPZ PO-727EH PROSPEROBUS
Prievidza