Karosa C 956.1074 Axer 12M EČV SE-651CM MH - Lines s.r.o