zastávka Lesopark
Bratislava-Nové Mesto, ulica Cesta mládeže