Karosa C 956.1074 Axer 12M EČV/ŠPZ DS-175CK SAD Dunajská Streda
Galanta, ulica Hlavná