Škoda 15 Tr 13/6M #117 DP Prešov
zastávka Sídlisko III
Prešov