SlovBus SB 135.02 DT EČV BA-898HH Milan Malík
Spišská Nová Ves