Košický trolejbusový deň.
Škoda 15 Tr 10/7 #1001 DP Košice linka 70
Košice