Karosa C 956.1074 Axer 12M #104 (EČV/ŠPZ HE-642AN) SAD Humenné
Košice, ulica Autobusová stanica