Karosa C 956.1074 Axer 12M #104 EČV HE-642AN SAD Humenné
Košice, ulica Autobusová stanica