Škoda 31 Tr SOR #725 DP Prešov l. 4
Prešov, ulica Hlavná