Posledné pridané fotky

predchádzajúce 1 2 . . . 1651 1652 1653 1654 1655 . . . 1829 1830 nasledujúce predchádzajúce 1 . . 1652 1653 1654 . . 1830 nasledujúce celkom 73191

BB-756BX
Selce
Čachovo
6. 6. 2008

BB-756BX
Banská Bystrica
Parkovisko Mičinská
28. 1. 2005

BB-756BX
Banská Bystrica
Železničná stanica
13. 5. 2005

BB-651BU
Banská Bystrica
Železničná stanica
13. 2. 2010

BB-651BU
Donovaly
13. 2. 2010

BB-651BU
Banská Bystrica
Kyjevské námestie
29. 7. 2009

BB-651BU
Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie
11. 2. 2005

BB-651BU
Banská Bystrica
Zvol. cesta, kúpeľná
8. 3. 2005

BB-649BU
BB-588AF
Banská Bystrica
Železničná stanica
14. 2. 2010

BB-245AY
BB-649BU
Banská Bystrica
Železničná stanica
13. 2. 2010

BB-694BI
Sliač
5. 2. 2009

BB-649BU
Banská Bystrica
Sládkovičova ul.
28. 1. 2005

BB-694BI
Banská Bystrica
Pieninská
18. 8. 2008

BB-694BI
Zvolen
Divadelná ul.
4. 10. 2008

BB-694BI
Banská Bystrica
Krematórium
1. 11. 2008

BB-694BI
Králiky
19. 1. 2010

BB-632AS
BB-694BI
Donovaly
13. 2. 2010

BB-694BI
BB-649BU
BB-824BK
Banská Bystrica
Kostiviarska
22. 4. 2010

BB-649BU
BB-694BI
BB-756BX
BB-824BK
Zvolen
Jegorka
27. 4. 2010

BB-694BI
Banská Bystrica
Bellušova ul.
3. 1. 2005

PD-333BF
BB-793CY
BB-692BI
Handlová
6. 2. 2009

BB-692BI
Donovaly
6. 2. 2009

BB-824BK
Banská Bystrica
Gaštanová
8. 8. 2008

BB-824BK
Banská Bystrica
Autobusová stanica
25. 6. 2008

BB-824BK
Banská Bystrica
Kostiviarska
18. 6. 2005

BB-824BK
Banská Bystrica
Kostiviarska
18. 6. 2005

BB-824BK
Banská Bystrica
Strieborné námestie
23. 4. 2005

3E3 9137
ZV-132BR
Zvolen
Autobusová stanica
10. 8. 2008

3E3 9137
Zvolen
Autobusová stanica
10. 8. 2008

DS-850BT
Banská Bystrica
11. 1. 2006

KN-109BK
Banská Bystrica
Partizánska, SAD
11. 1. 2006

KN-109BK
Banská Bystrica
19. 1. 2006

VK-629AB
Banská Bystrica
Komenského ul.
9. 1. 2006

KN-003AH
Banská Bystrica
Strieborné námestie
19. 1. 2006

ZH-099AO
Banská Bystrica
Námestie slobody
31. 1. 2006

VK-629AB
Banská Bystrica
Karlovo
19. 1. 2006

ZH-099AO
Banská Bystrica
Námestie slobody
1. 2. 2006

DS-850BT
Banská Bystrica
Parkovisko Mičinská
1. 2. 2006

KN-003AH
Banská Bystrica
Tajovského, park
19. 1. 2006

#812 036-2
Tatranská Lomnica
5. 8. 2008
predchádzajúce 1 2 . . . 1651 1652 1653 1654 1655 . . . 1829 1830 nasledujúce predchádzajúce 1 . . 1652 1653 1654 . . 1830 nasledujúce celkom 73191