Fotky vozidiel dopravcu Albus Bratislava

ID dopravce: 6

predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 43

JE-321AC
Žilina
Autobusová stanica
15. 6. 2006

#LB5273
Spišská Nová Ves
13. 5. 2007

#5092
Košice
Jahodná
18. 8. 2007

JE-64DV
Žilina
Autobusová stanica
17. 9. 2007

#LB4920
Ružomberok
24. 9. 2007

#A5862
Praha
3. 10. 2007

BA-891PK
Bratislava
Volkswagen
24. 11. 2007

#R5091
Spišská Nová Ves
25. 1. 2008

#LB4920
Liptovský Mikuláš
16. 2. 2008

#B4590
Bratislava
Autobusová stanica
18. 2. 2008

BA-201OY
Žilina
Autobusová stanica
13. 4. 2008

BA-815TD
Spišská Nová Ves
24. 4. 2008

#W6003
Spišská Nová Ves
4. 5. 2008

#LB5052
Žilina
30. 5. 2008

#R5091
Žilina
30. 5. 2008

BA-510RF
Praha
Hradčany
5. 7. 2008

#R1656
Bratislava
Most SNP
22. 7. 2008

#R1660
Bratislava
Most SNP
22. 7. 2008

#B5015
Brno
18. 9. 2008

#LB5072
Brno
18. 9. 2008

#5766
?, SK
18. 9. 2008

#Z5274
Žilina
28. 11. 2008

JE-87GJ
ZH-133AO
Žilina
28. 11. 2008

#5092
Bratislava
Jarošova
10. 12. 2008

#5092
Bratislava
Jarošova
10. 12. 2008

#LB4972
Martin
2009

#LB8374
Banská Štiavnica
Kammerhofská
12. 3. 2009

#B4590
Nitra
Autobusová stanica
12. 5. 2009

#5092
Bratislava
Autobusová stanica
30. 5. 2009

3E6 1253
Nitra
Autobusová stanica
10. 6. 2009

3E6 1253
Nitra
Autobusová stanica
10. 6. 2009

3E6 1253
Nitra
Autobusová stanica
10. 6. 2009

3E6 1253
Nitra
Autobusová stanica
10. 6. 2009

#5092
Žilina
2. 7. 2009

#R1424
Bratislava
Zochova
20. 7. 2009

#R1655
Bratislava
Nábrežie armádneho gen. L. Svobodu
20. 7. 2009

#W6003
Prievidza
29. 8. 2009

#5208
Prievidza
21. 9. 2009

#5208
Nitra
Autobusová stanica
22. 9. 2009

#5208
Nitra
Autobusová stanica
22. 9. 2009

#R1424
Bratislava
obratisko Nový most
26. 9. 2009

#R1424
Bratislava
obratisko Nový most
26. 9. 2009

BA-643UE
Prievidza
18. 10. 2010
predchádzajúce 1 nasledujúce predchádzajúce 1 nasledujúce celkom 43