Fotky vozidiel dopravcu Banskobystrická autobusová doprava

ID dopravce: 89

predchádzajúce 1 2 nasledujúce predchádzajúce 1 2 nasledujúce celkom 84

BB-970AF
Poprad
11. 4. 2004

BB-970AF
Poprad
11. 4. 2004

BB-182AF
Poprad
12. 4. 2004

BB-182AF
Banská Bystrica
Autobusová stanica
22. 3. 2005

BB-760BL
Banská Bystrica
Železničná stanica
16. 5. 2005

BB-760BL
Banská Bystrica
Železničná stanica
16. 5. 2005

BB-970AF
Banská Bystrica
Železničná stanica
16. 5. 2005

BB-970AF
BB-760BL
Banská Bystrica
Železničná stanica
16. 5. 2005

BB-399CB
Banská Bystrica
Železničná stanica
7. 7. 2005

T86 98E
Banská Bystrica
Železničná stanica
7. 7. 2005

ZC-991AH
Banská Bystrica
Železničná stanica
7. 7. 2005

BB-060BC
BB-329BS
Banská Bystrica
Železničná stanica
7. 7. 2005

ZC-991AH
Banská Bystrica
Tajovského
16. 4. 2006

DT-720AH
BB-399CBII
Banská Bystrica
24. 7. 2006

BB-651CH
Banská Bystrica
čerp. stanica pri aut. st.
25. 3. 2007

BB-999BV
Banská Bystrica
1. 4. 2007

BB-060BC
Banská Bystrica
Jaseňová ul.
1. 4. 2007

BB-060BC
Banská Bystrica
Jaseňová ul.
1. 4. 2007

BB-970AF
Banská Bystrica
Jaseňová ul.
1. 4. 2007

BB-970AF
Banská Bystrica
Jaseňová ul.
1. 4. 2007

BB-970AF
Banská Bystrica
Jaseňová ul.
1. 4. 2007

BB-651CH
Banská Bystrica
pri aut. st.
1. 4. 2007

BB-411BC
Banská Bystrica
3. 4. 2007

BB-888BV
DT-720AH
Banská Bystrica
6. 4. 2007

DT-720AH
Banská Bystrica
čerp. stanica pri aut. st.
6. 4. 2007

DT-671AJ
Banská Bystrica
čerp. stanica pri aut. st.
14. 4. 2007

BB-100BX
Humenné
5. 8. 2007

BB-271BH
BB-100BX
Humenné
5. 8. 2007

DT-671AJ
Košice
26. 8. 2007

BB-399CBII
Zvolen
9. 9. 2007

BB-181CO
Prešov
7. 3. 2008

BB-181CO
Prešov
7. 3. 2008

BB-999BV
Poprad
10. 5. 2008

BB-888BV
Banská Bystrica
Tesco
8. 3. 2009

BB-888BV
Banská Bystrica
Tesco
8. 3. 2009

BB-686DD
Žiar nad Hronom
2. 4. 2009

BB-202BX
Martin
3. 4. 2009

BB-900BV
Banská Bystrica
Shell pri AS
15. 4. 2009

BB-900BV
Banská Bystrica
Shell pri AS
15. 4. 2009

BB-121CZ
Prešov
28. 4. 2009

BB-878DE
Prešov
30. 4. 2009

BB-878DE
Prešov
30. 4. 2009

BB-878DE
Banská Bystrica
Autobusová stanica
15. 7. 2009

BB-100BX
Rožňava
27. 8. 2009

BB-100BX
Rožňava
27. 8. 2009

BB-202BX
Žiar nad Hronom
16. 10. 2009

BB-121CZ
Vranov nad Topľou
3. 11. 2009

BB-888BV
Banská Bystrica
Železničná stanica
30. 11. 2009

ZV-150BBII
Banská Bystrica
Železničná stanica
28. 1. 2010

ZV-130BC
Banská Bystrica
Železničná stanica
28. 1. 2010
predchádzajúce 1 2 nasledujúce predchádzajúce 1 2 nasledujúce celkom 84