Fotky

město: Vysoké Tatry

predchádzajúce 1 2 3 4 nasledujúce predchádzajúce 1 2 3 4 nasledujúce celkom 185

BAA 25-97
Vysoké Tatry
198x

#2
Vysoké Tatry
Starý Smokovec
28. 2. 1993

#22
Vysoké Tatry
Starý Smokovec
19. 8. 1995

BN-737AJ
Vysoké Tatry
2004

PP-027AD
Vysoké Tatry
Autobusová stanica
9. 4. 2004

PP-027AD
Vysoké Tatry
Autobusová stanica
9. 4. 2004

TV-075AO
Vysoké Tatry
Autobusová stanica
9. 4. 2004

TV-075AO
Vysoké Tatry
Autobusová stanica
9. 4. 2004

PP-027AD
Vysoké Tatry
Autobusová stanica
9. 4. 2004

PP-673AN
Vysoké Tatry
Autobusová stanica
9. 4. 2004

PP-065AD
Vysoké Tatry
Autobusová stanica
10. 4. 2004

PP-065AD
Vysoké Tatry
Autobusová stanica
10. 4. 2004

#97
Vysoké Tatry
Vyšné Hágy
7. 1. 2006

RS-921AJ
Vysoké Tatry
Vyšné Hágy
7. 1. 2006

ZV-107BB
Vysoké Tatry
Vyšné Hágy
7. 1. 2006

PP-674AN
Vysoké Tatry
Vyšné Hágy
7. 1. 2006

PP-242AS
Vysoké Tatry
Vyšné Hágy
11. 2. 2006

PP-055AD
Vysoké Tatry
Autobusová stanica
3. 6. 2007

NR-162AJ
Vysoké Tatry
Starý Smokovec
29. 8. 2007

3T2 7588
Vysoké Tatry
Starý Smokovec
29. 8. 2007

PP-034AD
Vysoké Tatry
Autobusová stanica
27. 1. 2008

BA-143NE
Vysoké Tatry
Starý Smokovec
27. 1. 2008

LM-986BD
Vysoké Tatry
Starý Smokovec
21. 6. 2008

LM-986BD
Vysoké Tatry
Starý Smokovec
21. 6. 2008

SP-077AI
Vysoké Tatry
Starý Smokovec
28. 6. 2008

NR-415EN
Vysoké Tatry
Starý Smokovec
19. 7. 2008

NR-415EN
Vysoké Tatry
Starý Smokovec
19. 7. 2008

PP-194AG
Vysoké Tatry
Tatranské Zruby
2. 8. 2008

BB-245BS
Vysoké Tatry
Starý Smokovec
3. 8. 2008

PP-266BX
Vysoké Tatry
Autobusová stanica
3. 8. 2008

PP-334AJ
Vysoké Tatry
Tatranské Zruby
5. 8. 2008

57-77868
Vysoké Tatry
6. 8. 2008

PP-858BE
Vysoké Tatry
Tatranská Polianka
19. 10. 2009

PN-976BS
Vysoké Tatry
Tatranské Zruby
1. 8. 2010

PN-029BT
Vysoké Tatry
Tatranské Zruby
2. 8. 2010

PN-976BS
Vysoké Tatry
Tatranské Zruby
2. 8. 2010

PN-976BS
Vysoké Tatry
Tatranské Zruby
8. 8. 2010

PN-976BS
Vysoké Tatry
Tatranské Zruby
8. 8. 2010

PN-029BT
Vysoké Tatry
Tatranské Zruby
8. 8. 2010

PN-029BT
Vysoké Tatry
Tatranské Zruby
8. 8. 2010

PU-414AU
Vysoké Tatry
Starý Smokovec
8. 8. 2010

PP-925BU
Vysoké Tatry
Autobusová stanica
30. 11. 2010

PP-265BX
Vysoké Tatry
Starý Smokovec
30. 11. 2010

PP-265BX
Vysoké Tatry
Autobusová stanica
30. 11. 2010

PP-925BU
Vysoké Tatry
Autobusová stanica
2011

PP-266BX
Vysoké Tatry
Autobusová stanica
2011

#425.958-6
Vysoké Tatry
Starý Smokovec
6. 1. 2011

3E9 8091
Vysoké Tatry
Autobusová stanica
6. 1. 2011

#425.954-5
Vysoké Tatry
Starý Smokovec
6. 1. 2011

PP-439CO
Vysoké Tatry
Autobusová stanica
17. 10. 2012
predchádzajúce 1 2 3 4 nasledujúce predchádzajúce 1 2 3 4 nasledujúce celkom 185