Vozidlo SAD Zvolen ZV-356CE (Karosa B 952E.1716)

EČV (ŠPZ) E52 64E 24.11.2004-3.12.2004 u DP mesta Banská Bystrica
BB-649BU 3.12.2004-12/2010 u DP mesta Banská Bystrica
ZV-356CE od 12/2010 u SAD Zvolen a DP mesta Banská Bystrica
Aktuálny stav v prevádzke
Výrobca Karosa
Typ Karosa B 952E.1716
Výrobné číslo 8865
VIN TMKB217164M008865
Rok výroby 2004
Dopravca
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. DP mesta Banská Bystrica, predtým Mestská hromadná doprava Banská Bystrica dodaný: 11/2004 zaradený: 2008 odstavený: 8/2010 vyradený: 12/2010
Vozovňa Kremnička 2008-2010
prenajatý SAD BBDS zaradený: 12/2004 vyradený: 12/2005
B. Bystrica - MHD 2004-2005
prenajatý SAD Zvolen zaradený: 2/2006 vyradený: 12/2007
Banská Bystrica 2/2006-12/2007
prenajatý SAD Zvolen zaradený: 9/2010 vyradený: 12/2010
Brezno 9/2010-12/2010
2. SAD Zvolen dodaný: 12/2010 zaradený: 12/2010
Brezno 12/2010-2/2019
Banská Bystrica 2/2019-dosud
prenajatý DP mesta Banská Bystrica dodaný: 5/2020 zaradený: 5/2020 odstavený: 9/2020 vyradený: 9/2020
Vozovňa Kremnička 5/2020-9/2020
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. DP mesta Banská Bystrica, predtým Mestská hromadná doprava Banská Bystrica dodaný: 11/2004 zaradený: 2008 odstavený: 8/2010 vyradený: 12/2010
Vozovňa Kremnička 2008-2010
prenajatý SAD BBDS zaradený: 12/2004 vyradený: 12/2005
B. Bystrica - MHD 2004-2005
prenajatý SAD Zvolen zaradený: 2/2006 vyradený: 12/2007
Banská Bystrica 2/2006-12/2007
prenajatý SAD Zvolen zaradený: 9/2010 vyradený: 12/2010
Brezno 9/2010-12/2010
2. SAD Zvolen dodaný: 12/2010 zaradený: 12/2010
Brezno 12/2010-2/2019
Banská Bystrica 2/2019-dosud
prenajatý DP mesta Banská Bystrica dodaný: 5/2020 zaradený: 5/2020 odstavený: 9/2020 vyradený: 9/2020
Vozovňa Kremnička 5/2020-9/2020
Fotografie vozidla

Banská Bystrica
Sládkovičova ul.
28. 1. 2005

Banská Bystrica
Autobusová stanica
18. 3. 2008

Banská Bystrica
Starohorská, otočka
30. 6. 2008

Banská Bystrica
Starohorská, otočka
30. 6. 2008

Banská Bystrica
Ul. kpt. Nálepku
5. 7. 2009

Banská Bystrica
Krematórium
31. 10. 2009

Banská Bystrica
Krematórium
31. 10. 2009

Banská Bystrica
Železničná stanica
13. 2. 2010

Banská Bystrica
Železničná stanica
14. 2. 2010

Banská Bystrica
Železničná stanica
14. 2. 2010

Banská Bystrica
Železničná stanica
14. 2. 2010

Banská Bystrica
Kostiviarska
22. 4. 2010

Zvolen
Jegorka
27. 4. 2010

Žiar nad Hronom
25. 8. 2010

Brezno
námestie
17. 9. 2010

Brezno
námestie
17. 9. 2010

Brezno
Autobusová Stanica
2. 10. 2010

Brezno
13. 7. 2011

Brezno
13. 7. 2011

Brezno
Cesta osloboditeľov
13. 8. 2012

Brezno
Autobusová Stanica
3/2013

Brezno
Československej armády
26. 4. 2013

Brezno
železničná stanica
4. 12. 2013

Brezno
areál SAD Zvolen
26. 8. 2016

Brezno
7. 7. 2018

Banská Bystrica
Mosadzná
15. 2. 2019

Banská Bystrica
Starohorská, otočka
15. 5. 2019

Banská Bystrica
Pieninská
17. 5. 2019

Banská Bystrica
9. 7. 2019

Banská Bystrica
Vozovňa Partizánska
30. 7. 2019

Banská Bystrica
2. 9. 2019

Banská Bystrica
Pieninská
27. 11. 2019

Banská Bystrica
11. 1. 2020

Banská Bystrica
železničná stanica
19. 2. 2020

Banská Bystrica
Kyjevské námestie
28. 5. 2020

Banská Bystrica
22. 6. 2020

Banská Bystrica
6. 11. 2020

Banská Bystrica
Železničná stanica
15. 11. 2020

Banská Bystrica
Cesta k Smrečine
16. 11. 2020

Banská Bystrica
Fončorda
2. 3. 2021

Banská Bystrica
Úrad PV SR
2. 3. 2021

Banská Bystrica
19. 4. 2021
Posledná aktualizácia vozidla: 9. 3. 2021.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie