Vozidlo SAD Zvolen ZV-356CE (Karosa B 952E.1716)

EČV (ŠPZ) BB-649BU 12/2004-12/2010 u DP Banská Bystrica
ZV-356CE od 12/2010 u SAD Zvolen
Aktuálny stav v prevádzke
Výrobca Karosa
Typ Karosa B 952E.1716
Výrobné číslo 8865
VIN TMKB217164M008865
Rok výroby 2004
Dopravca
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. DP Banská Bystrica zaradený: 12/2004 vyradený: 12/2010
zapožičaný SAD Banská Bystrica zaradený: 12/2004 vyradený: 12/2005
zapožičaný SAD Zvolen zaradený: 2/2006 vyradený: 12/2007
Banská Bystrica 2/2006-12/2007
zapožičaný SAD Zvolen zaradený: 9/2010 vyradený: 12/2010
Brezno 9/2010-12/2010
2. SAD Zvolen zaradený: 12/2010
Brezno 12/2010-2/2019
Banská Bystrica 2/2019-dosud
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. DP Banská Bystrica zaradený: 12/2004 vyradený: 12/2010
zapožičaný SAD Banská Bystrica zaradený: 12/2004 vyradený: 12/2005
zapožičaný SAD Zvolen zaradený: 2/2006 vyradený: 12/2007
Banská Bystrica 2/2006-12/2007
zapožičaný SAD Zvolen zaradený: 9/2010 vyradený: 12/2010
Brezno 9/2010-12/2010
2. SAD Zvolen zaradený: 12/2010
Brezno 12/2010-2/2019
Banská Bystrica 2/2019-dosud
Fotografie vozidla

Banská Bystrica
Sládkovičova ul.
28. 1. 2005

Banská Bystrica
Autobusová stanica
18. 3. 2008

Banská Bystrica
Starohorská, otočka
30. 6. 2008

Banská Bystrica
Starohorská, otočka
30. 6. 2008

Banská Bystrica
Ul. kpt. Nálepku
5. 7. 2009

Banská Bystrica
Krematórium
31. 10. 2009

Banská Bystrica
Krematórium
31. 10. 2009

Banská Bystrica
Železničná stanica
13. 2. 2010

Banská Bystrica
Železničná stanica
14. 2. 2010

Banská Bystrica
Železničná stanica
14. 2. 2010

Banská Bystrica
Železničná stanica
14. 2. 2010

Banská Bystrica
Kostiviarska
22. 4. 2010

Zvolen
Jegorka
27. 4. 2010

Žiar nad Hronom
25. 8. 2010

Brezno
námestie
17. 9. 2010

Brezno
námestie
17. 9. 2010

Brezno
Autobusová Stanica
2. 10. 2010

Brezno
7. 5. 2011

Brezno
13. 7. 2011

Brezno
13. 7. 2011

Brezno
13. 7. 2011

Brezno
Cesta osloboditeľov
13. 8. 2012

Brezno
Autobusová Stanica
3/2013

Brezno
Československej armády
26. 4. 2013

Brezno
železničná stanica
4. 12. 2013

Brezno
areál SAD Zvolen
26. 8. 2016

Brezno
7. 7. 2018

Banská Bystrica
Mosadzná
15. 2. 2019

Banská Bystrica
Podlavice, Gaštanová
28. 3. 2019

Banská Bystrica
Starohorská, otočka
28. 3. 2019

Banská Bystrica
Starohorská, otočka
15. 5. 2019

Banská Bystrica
Pieninská
17. 5. 2019

Banská Bystrica
9. 7. 2019

Banská Bystrica
Vozovňa Partizánska
30. 7. 2019

Banská Bystrica
2. 9. 2019

Banská Bystrica
Pieninská
27. 11. 2019

Banská Bystrica
Pieninská
27. 11. 2019

Banská Bystrica
11. 1. 2020

Banská Bystrica
železničná stanica
19. 2. 2020

Banská Bystrica
22. 6. 2020
Posledná aktualizácia vozidla: 21. 2. 2019.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie