Vozidlo SAD Humenné VT-091BU (Karosa ŠD 11.2040 T)

EČV (ŠPZ) BJ-311AJ ? - 2005? u neznámy
KE-745DY 2005? - 2013 u neznámy
VT-091BU 2013? - dosud u SAD Humenné
Aktuálny stav odstavený (dlhodobo/definitívne)
Výrobca Karosa
Typ ŠD 11.2040 T
Výrobné číslo 19053
Rok výroby 1979
Dopravca
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. neznámy zaradený: ? odstavený: 200x vyradený: 2013?
2. SAD Humenné dodaný: 2013?
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. neznámy zaradený: ? odstavený: 200x vyradený: 2013?
2. SAD Humenné dodaný: 2013?
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla: 22. 5. 2019.

Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Napíšte nám na email.