Vozidlo DP Banská Bystrica #1007 (Škoda 14 Tr 12/7)

Interné evidenčné číslo 1007 od 1989 u SAD Banská Bystrica a DP Banská Bystrica
Aktuálny stav v prevádzke
Výrobca Škoda
Typ Škoda 14 Tr 12/7
Výrobné číslo 11175
Rok výroby 1989
Dopravca
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. SAD Banská Bystrica zaradený: 1989 vyradený: 1/2010
zapožičaný DP Banská Bystrica zaradený: 2007 vyradený: 1/2010
2. DP Banská Bystrica zaradený: 2/2010
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. SAD Banská Bystrica zaradený: 1989 vyradený: 1/2010
zapožičaný DP Banská Bystrica zaradený: 2007 vyradený: 1/2010
2. DP Banská Bystrica zaradený: 2/2010
Fotografie vozidla

Banská Bystrica

Banská Bystrica
Švermova ul.
13. 2. 2005

Banská Bystrica
Tesco
18. 2. 2005

Banská Bystrica
26. 2. 2005

Banská Bystrica
26. 2. 2005

Banská Bystrica
Tesco
19. 4. 2005

Banská Bystrica
Sládkovičova ul.
19. 4. 2005

Banská Bystrica
Tesco
17. 6. 2005

Banská Bystrica
Železničná stanica
5. 7. 2009

Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
16. 10. 2010

Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
16. 10. 2010

Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
16. 10. 2010

Banská Bystrica
Železničná stanica
7. 1. 2011

Banská Bystrica
22. 1. 2013

Banská Bystrica
železničná stanica
27. 11. 2013

Banská Bystrica
železničná stanica
27. 11. 2013

Banská Bystrica
Tajovského ul.
20. 3. 2014

Banská Bystrica
Rooseveltova nemocnica
15. 6. 2015

Banská Bystrica
Železničná stanica
13. 7. 2015

Banská Bystrica
Roosveltova nemocnica
13. 12. 2016

Banská Bystrica
Obratisko Roosveltova nemocnica
13. 12. 2016

Banská Bystrica
Tajovského
29. 12. 2016

Banská Bystrica
Železničná stanica
3. 4. 2017

Banská Bystrica
Železničná stanica
8. 3. 2018

Banská Bystrica
Námestie slobody
1. 6. 2018

Banská Bystrica
Nad Tulskou
5. 6. 2018

Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
1. 8. 2018

Banská Bystrica
Obratisko Železničná stanica
19. 11. 2018

Banská Bystrica
Železničná stanica
21. 12. 2018

Banská Bystrica
Železničná stanica
24. 1. 2019

Banská Bystrica
Roosveltova nemocnica
29. 1. 2019

Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
17. 10. 2019

Banská Bystrica
Železničná stanica
29. 11. 2019

Banská Bystrica
Tulská
29. 11. 2019

Banská Bystrica
Fončorda
24. 3. 2020

Banská Bystrica
Železničná stanica
29. 8. 2020

Banská Bystrica
Vozovňa
29. 8. 2020

Banská Bystrica
Nové Kalište
29. 8. 2020

Banská Bystrica
29. 8. 2020

Banská Bystrica
29. 8. 2020

Banská Bystrica
29. 8. 2020

Banská Bystrica
29. 8. 2020

Banská Bystrica
29. 8. 2020

Banská Bystrica
29. 8. 2020

Banská Bystrica
29. 8. 2020

Banská Bystrica
29. 8. 2020

Banská Bystrica
29. 8. 2020
Posledná aktualizácia vozidla: 19. 12. 2016.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie