Vozidlo DP Banská Bystrica #1512 (Škoda 15 Tr 07/7)

Interné evidenčné číslo 1512 od 1990 u SAD Banská Bystrica a DP Banská Bystrica
Aktuálny stav v prevádzke
Výrobca Škoda
Typ Škoda 15 Tr 07/7
Výrobné číslo 11260
Rok výroby 1990
Dopravca
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. SAD Banská Bystrica zaradený: 1990 vyradený: 1/2010
zapožičaný DP Banská Bystrica zaradený: 2007 vyradený: 1/2010
2. DP Banská Bystrica zaradený: 2/2010
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. SAD Banská Bystrica zaradený: 1990 vyradený: 1/2010
zapožičaný DP Banská Bystrica zaradený: 2007 vyradený: 1/2010
2. DP Banská Bystrica zaradený: 2/2010
Fotografie vozidla

Banská Bystrica
SOUS
22. 11. 1993

Banská Bystrica
Podháj
18. 2. 2005

Banská Bystrica
Rooseveltova nemocnica
15. 5. 2009

Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
16. 10. 2010

Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
16. 10. 2010

Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie
26. 2. 2013

Banská Bystrica
ulica 29. augusta
6. 12. 2013

Banská Bystrica
Rooseveltova nemocnica
20. 3. 2014

Banská Bystrica
Autobusová stanica
21. 5. 2015

Banská Bystrica
Železničná stanica
21. 5. 2015

Banská Bystrica
Železničná stanica
12. 5. 2016

Banská Bystrica
26. 8. 2017

Banská Bystrica
26. 8. 2017

Banská Bystrica
26. 8. 2017

Banská Bystrica
26. 8. 2017

Banská Bystrica
26. 8. 2017

Banská Bystrica
26. 8. 2017

Banská Bystrica
26. 8. 2017

Banská Bystrica
26. 8. 2017

Banská Bystrica
Železničná stanica
9. 2. 2018

Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
1. 8. 2018

Banská Bystrica
Železničná stanica
8. 9. 2018

Banská Bystrica
Roosveltova nemocnica
13. 12. 2018

Banská Bystrica
Nástupište linky č. 1
17. 12. 2018

Banská Bystrica
Železničná stanica
1. 1. 2019

Banská Bystrica
Nástupište linky č. 1
29. 4. 2019

Banská Bystrica
Železničná stanica
1. 1. 2020

Banská Bystrica
TESCO Hypermarket
29. 8. 2020

Banská Bystrica
Železničná stanica
29. 8. 2020

Banská Bystrica
29. 8. 2020

Banská Bystrica
29. 8. 2020

Banská Bystrica
29. 8. 2020

Banská Bystrica
Nové Kalište
29. 8. 2020

Banská Bystrica
29. 8. 2020

Banská Bystrica
29. 8. 2020

Banská Bystrica
29. 8. 2020

Banská Bystrica
29. 8. 2020

Banská Bystrica
29. 8. 2020

Banská Bystrica
29. 8. 2020
Posledná aktualizácia vozidla: 25. 12. 2013.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie