Vozidlo SAD Zvolen ZV-711CD (Karosa B 952.1712)

EČV (ŠPZ) BB-694BI 9/2003 - 9/2010 u DP Banská Bystrica
ZV-711CD 9/2010 - dosud u SAD Zvolen
Aktuálny stav v prevádzke
Výrobca Karosa
Typ B 952.1712
Výrobné číslo 7164
VIN TMKB217123M007164
Rok výroby 2003
Dopravca
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. DP Banská Bystrica zaradený: 9/2003 vyradený: 9/2010
zapožičaný SAD Banská Bystrica zaradený: 9/2003 vyradený: 12/2005
zapožičaný SAD Zvolen zaradený: 2/2006 vyradený: 12/2007
Banská Bystrica 2/2006 - 12/2007
2. SAD Zvolen zaradený: 9/2010
Banská Bystrica 9/2010 - 10/2018
Zvolen 10/2018 - dosud
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. DP Banská Bystrica zaradený: 9/2003 vyradený: 9/2010
zapožičaný SAD Banská Bystrica zaradený: 9/2003 vyradený: 12/2005
zapožičaný SAD Zvolen zaradený: 2/2006 vyradený: 12/2007
Banská Bystrica 2/2006 - 12/2007
2. SAD Zvolen zaradený: 9/2010
Banská Bystrica 9/2010 - 10/2018
Zvolen 10/2018 - dosud
Fotografie vozidla

Banská Bystrica
Bellušova ul.
3. 1. 2005

Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
15. 3. 2008

Banská Bystrica
30. 6. 2008

Banská Bystrica
Pieninská
18. 8. 2008

Zvolen
Divadelná ul.
4. 10. 2008

Banská Bystrica
Krematórium
1. 11. 2008

Banská Bystrica
Autobusová stanica
28. 12. 2008

Donovaly
28. 12. 2008

Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
28. 12. 2008

Donovaly
28. 12. 2008

Sliač
5. 2. 2009

Králiky
19. 1. 2010

Donovaly
13. 2. 2010

Banská Bystrica
Kostiviarska
22. 4. 2010

Zvolen
Jegorka
27. 4. 2010

Banská Bystrica
8. 1. 2011

Banská Bystrica
27. 3. 2011

Banská Bystrica
11. 11. 2011

Banská Bystrica
1. 1. 2012

Banská Bystrica
Autobusová stanica
19. 10. 2012

Banská Bystrica
nadjazd pri Kauflande
22. 2. 2013

Banská Bystrica
Autobusová stanica
24. 4. 2013

Banská Bystrica
Autobusová stanica
2. 8. 2013

Kalište
17. 8. 2013

Banská Bystrica
Autobusová Stanica
26. 2. 2014

Banská Bystrica
Sládkovičova
13. 3. 2014

Banská Bystrica
Areál SAD
20. 4. 2014

Banská Bystrica
Garáž SAD
1. 5. 2014

Banská Bystrica
Autobusová stanica
29. 5. 2014

Banská Bystrica
Autobusová stanica
16. 7. 2014

Banská Bystrica
Autobusová stanica
23. 7. 2014

Banská Bystrica
Autobusová stanica
4. 2. 2015

Banská Bystrica
Autobusová stanica
1. 6. 2015

Horné Pršany
17. 9. 2015

Horné Pršany
17. 9. 2015

Banská Bystrica
Parkovisko Mičinská
9. 11. 2015

Banská Bystrica
Parkovisko Mičinská
9. 11. 2015

Banská Bystrica
Nám. S. H. Vajanského
16. 12. 2017

Banská Bystrica
30. 8. 2018

Zvolen
Zlatý potok konečná
16. 5. 2019

Zvolen
Námestie SNP
16. 5. 2019

Zvolen
Západ-Tepličky
25. 9. 2019
Posledná aktualizácia vozidla: 24. 10. 2018.

Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Napíšte nám na email.