Vozidlo SAD Zvolen ZV-429CD (Renault Citybus 12M)

EČV (ŠPZ) BB-868BA 2.1.2002-8/2010 u DP Banská Bystrica
ZV-429CD od 8/2010 u SAD Zvolen
Aktuálny stav v prevádzke
Výrobca Renault
Typ Renault Citybus 12M
Výrobné číslo 274
VIN VNEPS09D100000274
Rok výroby 2001
Dopravca
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. DP Banská Bystrica dodaný: 12/2001 zaradený: 1/2002 vyradený: 8/2010
zapožičaný SAD Banská Bystrica zaradený: 1/2002 vyradený: 12/2005
Banská Bystrica 1/2002-12/2005
zapožičaný SAD Zvolen zaradený: 2/2006 vyradený: 12/2007
Banská Bystrica 2/2006-12/2007
zapožičaný SAD Zvolen zaradený: 8/2009 vyradený: 8/2010
Banská Bystrica 8/2009-8/2010
2. SAD Zvolen zaradený: 8/2010
Brezno 9/2010-1/2013
Žiar nad Hronom 1/2013-12/2017
Banská Bystrica 12/2017-dosud
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. DP Banská Bystrica dodaný: 12/2001 zaradený: 1/2002 vyradený: 8/2010
zapožičaný SAD Banská Bystrica zaradený: 1/2002 vyradený: 12/2005
Banská Bystrica 1/2002-12/2005
zapožičaný SAD Zvolen zaradený: 2/2006 vyradený: 12/2007
Banská Bystrica 2/2006-12/2007
zapožičaný SAD Zvolen zaradený: 8/2009 vyradený: 8/2010
Banská Bystrica 8/2009-8/2010
2. SAD Zvolen zaradený: 8/2010
Brezno 9/2010-1/2013
Žiar nad Hronom 1/2013-12/2017
Banská Bystrica 12/2017-dosud
Fotografie vozidla

Banská Bystrica
Železničná stanica
28. 1. 2005

Banská Bystrica
Iliaš
1. 4. 2005

Banská Bystrica
Námestie slobody
7. 4. 2005

Banská Bystrica
Iliaš
8. 7. 2005

Banská Bystrica
Rudohorská
19. 3. 2006

Banská Bystrica
Hviezdoslavova
30. 8. 2007

Banská Bystrica
Vozovňa Kremnička
7. 2. 2008

Brezno
námestie
17. 9. 2010

Brezno
nemocnica
17. 9. 2010

Brezno
areál SAD Zvolen
22. 12. 2010

Brezno
15. 6. 2011

Brezno
15. 6. 2011

Brezno
15. 6. 2011

Brezno
15. 6. 2011

Brezno
15. 6. 2011

Brezno
areál SAD Zvolen
8. 7. 2011

Brezno
13. 7. 2011

Brezno
areál SAD Zvolen
26. 7. 2011

Brezno
areál SAD Zvolen
26. 7. 2011

Žiar nad Hronom
10. 7. 2013

Žiar nad Hronom
18. 1. 2014

Žiar nad Hronom
Ulica SNP
22. 12. 2014

Žiar nad Hronom
29. 6. 2016

Ladomerská Vieska
12. 8. 2016

Ladomerská Vieska
12. 8. 2016

Žiar nad Hronom
28. 12. 2016

Šašovské Podhradie
28. 12. 2016

Šašovské Podhradie
28. 12. 2016

Žiar nad Hronom
M. Chrásteka
4. 3. 2017

Banská Bystrica
Rudohorská
27. 12. 2017

Banská Bystrica
Rudlovská cesta
27. 12. 2017

Banská Bystrica
Rudlovská cesta
29. 12. 2017

Banská Bystrica
železničná stanica
9. 6. 2018

Banská Bystrica
Parkovisko mičinská
18. 6. 2018

Banská Bystrica
Senica - otočka
30. 9. 2018

Banská Bystrica
THK, otočka
25. 11. 2018

Banská Bystrica
Autobusová stanica
27. 11. 2018

Banská Bystrica
Autobusová stanica
29. 3. 2019

Banská Bystrica
Skuteckého, rázcestie
8. 4. 2019

Banská Bystrica
Parkovisko mičinská
9. 4. 2019

Banská Bystrica
9. 7. 2019

Banská Bystrica
9. 7. 2019

Banská Bystrica
9. 7. 2019

Banská Bystrica
Vozovňa Partizánska
30. 7. 2019

Banská Bystrica
Železničná stanica
6. 9. 2019

Banská Bystrica
THK, otočka
24. 11. 2019

Banská Bystrica
Parkovisko mičinská
1. 3. 2020

Banská Bystrica
Parkovisko mičinská
1. 3. 2020

Banská Bystrica
1. 3. 2020

Banská Bystrica
Podlavice
3. 6. 2020

Banská Bystrica
Pieninská
8. 6. 2020
Posledná aktualizácia vozidla: 22. 12. 2017.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie