Vozidlo Železničná spoločnosť Slovensko #240 127-1 (Škoda 47E6)

Interné evidenčné číslo S499.1009 1970-28.6.1985 u Železnice Slovenskej republiky
S499.0127 28.6.1985-1988 u Železnice Slovenskej republiky
240 127-1 1988-10/2022 u Železnice Slovenskej republiky a Železničná spoločnosť Slovensko
EVN 91 56 6 240 127-1 ?-10/2022 u Železničná spoločnosť Slovensko
Aktuálny stav vyradený, existuje vrak
Výrobca Škoda
Typ Škoda 47E6
Výrobné číslo 6089
Rok výroby 1970
Dopravca
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. Železnice Slovenskej republiky, predtým Československé štátne dráhy dodaný: 1970 zaradený: 1970 odstavený: 31.12.2001 vyradený: 31.12.2001
RD Plzeň 1970-26.6.1973
RD Bratislava 26.6.1973-31.12.2001
2. Železničná spoločnosť Slovensko, predtým Železničná spoločnosť dodaný: 1.1.2002 zaradený: 1.1.2002 odstavený: 4/2021 vyradený: 10/2022
Nové Zámky 1.1.2002-10/2022
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. Železnice Slovenskej republiky, predtým Československé štátne dráhy dodaný: 1970 zaradený: 1970 odstavený: 31.12.2001 vyradený: 31.12.2001
RD Plzeň 1970-26.6.1973
RD Bratislava 26.6.1973-31.12.2001
2. Železničná spoločnosť Slovensko, predtým Železničná spoločnosť dodaný: 1.1.2002 zaradený: 1.1.2002 odstavený: 4/2021 vyradený: 10/2022
Nové Zámky 1.1.2002-10/2022
Doplňujúce informácie rekonštrukcia z radu S499.1 na rad S499.0 v ŽOS Vrútky
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla: 1. 1. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie