Vozidlo SAD Banská Bystrica BB-244BR (Karosa C 954E.1360)

EČV (ŠPZ) BB-244BR 7/2004 - 4/2009 u SAD Banská Bystrica
1AD 3107 4/2009 - dosud u Arriva Praha
Interné evidenčné číslo 1095 4/2009 - dosud u Arriva Praha
Aktuálny stav v prevádzke
Výrobca Karosa
Typ C 954E.1360
Výrobné číslo 8318
VIN TMKC413604M008318
Rok výroby 2004
Dopravca
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. SAD Banská Bystrica zaradený: 7/2004 vyradený: 4/2009
Banská Bystrica 7/2004 - 4/2009
2. Arriva Praha zaradený: 4/2009
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. SAD Banská Bystrica zaradený: 7/2004 vyradený: 4/2009
Banská Bystrica 7/2004 - 4/2009
2. Arriva Praha zaradený: 4/2009

Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Napíšte nám na email.