Vozidlo SAD Banská Bystrica BB-178CG (Karosa C 954E.1360)

EČV (ŠPZ) BB-178CG 4/2006 - 4/2009 u SAD Banská Bystrica
1AD 2733 4/2009 - dosud u Arriva Praha
Interné evidenčné číslo 1083 4/2009 - dosud u Arriva Praha
Aktuálny stav v prevádzke
Výrobca Karosa
Typ C 954E.1360
Výrobné číslo 10544
VIN TMKC413605M010544
Rok výroby 2005
Dopravca
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. SAD Banská Bystrica zaradený: 4/2006 vyradený: 4/2009
Brezno 4/2006 - 4/2009
2. Arriva Praha zaradený: 4/2009
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. SAD Banská Bystrica zaradený: 4/2006 vyradený: 4/2009
Brezno 4/2006 - 4/2009
2. Arriva Praha zaradený: 4/2009

Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Napíšte nám na email.