Vozidlo SAD Zvolen ZV-309BI (Karosa B 961E.1970)

EČV (ŠPZ) ZV-309BI od 5/2006
Aktuálny stav v prevádzke
Výrobca Karosa
Typ Karosa B 961E.1970
Výrobné číslo 486
VIN TMKK119706M000486
Rok výroby 2006
Dopravca
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. SAD Zvolen zaradený: 5/2006
Banská Bystrica 5/2006-dosud
Dopravca dodaný zaradený odstavený vyradený
1. SAD Zvolen zaradený: 5/2006
Banská Bystrica 5/2006-dosud
Fotografie vozidla

Banská Bystrica
Námestie S. H. Vajanského
6. 7. 2009

Banská Bystrica
Kremnička
6. 7. 2009

Banská Bystrica
4. 12. 2011

Banská Bystrica
pri Aurise
21. 1. 2013

Banská Bystrica
pri Aurise
21. 1. 2013

Banská Bystrica
Karlovo
8. 2. 2013

Banská Bystrica
Starohorská otočka
11. 3. 2013

Banská Bystrica
Starohorská otočka
11. 3. 2013

Banská Bystrica
Garáž SAD
30. 3. 2013

Banská Bystrica
Rudlovská cesta
24. 4. 2013

Banská Bystrica
Radvaň park
2. 8. 2013

Banská Bystrica
Garáž SAD
2. 6. 2014

Banská Bystrica
Garáž SAD
29. 8. 2015

Sliač
letisko
28. 8. 2016

Banská Bystrica
Komenského
29. 12. 2016

Banská Bystrica
Rudohorská
22. 12. 2017

Banská Bystrica
Vozovňa Partizánska
1. 8. 2018

Banská Bystrica
Starohorská, otočka
8. 12. 2018

Banská Bystrica
Mládežnícka
27. 12. 2018

Banská Bystrica
Rakytovce, ihrisko
29. 3. 2019

Zvolen
Podborová
27. 4. 2019

Zvolen
Zlatý potok
27. 4. 2019

Zvolen
27. 4. 2019

Zvolen
Zlatý potok
27. 4. 2019

Zvolen
Sekier
27. 4. 2019

Zvolen
Sekier
27. 4. 2019

Zvolen
27. 4. 2019

Zvolen
27. 4. 2019

Zvolen
Západ
27. 4. 2019

Kováčová
27. 4. 2019

Badín
27. 4. 2019

Banská Bystrica
Rakytovce
27. 4. 2019

Banská Bystrica
27. 4. 2019

Banská Bystrica
27. 4. 2019

Banská Bystrica
Pršianska Terasa
27. 4. 2019

Vlkanová
27. 4. 2019

Hronsek
27. 4. 2019

Sliač
27. 4. 2019

Sliač
Kúpele
27. 4. 2019

Kováčová
27. 4. 2019

Zvolen
Západ-Tepličky
27. 4. 2019

Kováčová
Kováčová - kúpele
27. 4. 2019

Banská Bystrica
Rudohorská
15. 1. 2020

Banská Bystrica
3. 2. 2020

Banská Bystrica
Starohorská, otočka
3. 2. 2020

Banská Bystrica
21. 2. 2020

Banská Bystrica
21. 2. 2020

Banská Bystrica
21. 2. 2020

Banská Bystrica
Fončorda
3. 6. 2020

Banská Bystrica
18. 6. 2020

Banská Bystrica
15. 12. 2020

Banská Bystrica
Na Hrbe
6. 4. 2021

Banská Bystrica
železničná stanica
7. 4. 2021

Banská Bystrica
Partizánska cesta - Čerpacia Stanica
7. 4. 2021

Banská Bystrica
Parkovisko Mičinská
8. 4. 2021

Banská Bystrica
12. 4. 2021
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie